தமிழ் நண்பர்கள் தளத்தில் "மோதிரம்" என்ற தலைப்பில் ஒரு சிறுகதை எழுதி உள்ளேன்..

 அன்பு மட்டுமே நம் கொடுப்பதை விட இரண்டு மடங்கு திரும்பி வரும்... உலகின் மிகபெரிய ஏழை அன்பு காட்ட ஆள் இல்லாதவனே... நண்பர்கள் கதையினை படித்து கருத்துகளை விட்டு செல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்....