*     இருளும் ஒளியுமாய் அருளும் இறைவா...
       நீ படைத்திட்ட மனிதனின் படைப்பில்
       சாதி என்றொரு சாத்தான் உண்டு...

*     செத்தப் பிணங்களை செரித்து வாழும் நாங்கள்
       வெறும் சதைப் பிண்டமாய் அவன் கரம் புகுந்தோம்...

*     வேற்றுமை எனும் வேலிகள் பூட்டினோம்...
        மனிதம் மறந்த மரக்கட்டைகளாகினோம்...
        அரசியலெனும் நச்சு மரம் தழைத்தோங்க
        சாதிச் சாக்கடையை அதன் வேர் பாய்ச்சினோம்...

*      உடல் கொடுத்தாய்...
        உயிர் கொடுத்தாய்...
       சிந்தனை செய்யும் திறம் கொடுத்தாய்....
       ஆயினும் ஆக்க வழிகள் அனைத்தும் மறந்து
       சவக்குழிகளை சரி செய்து கொண்டோம்...

*     சாதி அரசியல் நடக்கும் இந்த சமுகத்தில்
       வேடிக்கை பார்பதை மட்டும் வேலையென செய்தோம்....

*     புற்றீசலாய் தினம் புதுப்புதுக் கட்சிகள்...
       புதுப்புதுத் தலைவர்கள்....
       சாதிச் சாயம் பூசிக் கொண்ட அவைகளின் பின்னே
       சவங்களாய் கோஷம் எழுப்பினோம்...

*    "சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா"...
       சாதிச் சான்றிதழ் சமர்ப்பித்த பின்னே
       இந்த வரிகளை பள்ளியில் வாசித்து முடித்தோம்...

*     என்ன செய்வது...
       அதிகாரம் கொண்ட அரசாங்கமே
       சாதி அகழிகளை ஆதரிக்கும் பொழுது....

*     பிரபஞ்சம் படைத்த இறைவா...
       பிணியாய் எங்களை வதைக்கும்
       பிரிவினைகள் களைவாயா...?