எழுத்து எனும் வலைத்தளத்தில் நான் எழுதிய சில கவிதைகள்....

-----------------------------------------------------------------------------
குறுஞ்செய்திகள் 

ஆண்டுகள் 
பல
ஆனபொழுதும்
இன்றும்
என்
அலைபேசியில்
வாழ்ந்து கொண்டுதான்
இருக்கின்றன..
smiley உடன்
நீ
அனுப்பிய
குறுஞ்செய்திகள்...!!
------------------------------------------------------------------------------
ரிங்க்டோன்  

தப்பு தப்பாக 
நீ
பாடிய
அந்த
தமிழ் பாடல்தான்
இன்னும் இருக்கிறது...
என்
அலைபேசியின்
ரிங்க்டோனாக....
-------------------------------------------------------------------------------
முத்தம் 

உன்னிடம் 
முத்தம்
பெற
முயலும்
போதெல்லாம்
என்
உறக்கத்தை
கலைத்து
விடுகின்றன
பாழாய் போன
கொசுக்கள்....!
-------------------------------------------------------------------------------
கவிதைக்கு அழகு பொய் 

பெண்ணே....! 
மண் தரைக் கூட
நீ நடந்தால்
மலர்த் தரை
ஆகிறது....!
இப்பொழுது
தெரிகிறதா.....?
கவிதைக்கு அழகு
பொய் தான் என்று.....!